ถ้าคุณพบเจอปัญหาแบบนี้ เรามีวิธีช่วยจ้า
 
วิธีการทำให้โทรศัพท์ที่ตกน้ำไม่พังก็คือ
 
 แน่นอนอยู่แล้วว่า โทรศัพท์ต้องเปียกน้ำ(ก็มันตกน้ำนี่)
 
อุปกรณ์
 
1. แก้วน้ำที่มีแอลกอฮอล์อยู่
 
2.ไดร์เป่าผม
 
วิธี คือ
ให้เราเอาโทรศัพท์ที่ตกน้ำนี้ไป ใส่ลงในแอลกอฮอล์เช็ดแผล( แอลกอฮอล์แก้ว 1 แก้ว)
 
 จากนั้นถอดแบตเตอร์รี่ออกจากเครื่อง แล้วใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้ง (ทั้งตัวเครื่องและตัวแบตเตอร์รี่)
 
วิธีนี้ได้จากคุณสมบัติของสารเรื่องจุดเดือด-จุดหลอมเหลว
 
น้ำมีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส  ถ้ามีน้ำเปล่าๆ ก็ต้องใช้ อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส
 
น้ำจึงจะระเหยหมด
 
แต่ถ้ามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยก็จะทำให้น้ำมีจุดเดือดน้อยลง
 
เนื่องจาก น้ำ+ เเอลกอฮอล์ = แอลกอฮอล์เจือจาง
 
และแอลกอฮอล์มีจุดเดือดที่ต่ำมาก
 
สังเกตุได้จากเวลาเราทาแผลจะเหตุว่าแอลกอฮอล์ ระเหยไปได้เร็วมาก
 
และเมื่อจุดเดือดต่ำจึงทำให้ไม่ต้องใช้ความร้อนสุด
 
และโทรศัพท์ก็ไม่พัง
รา